TA CHANSEN & SÖK TILL TTS 20/21

Kursupplägg

Teamträningsskolan är en folkhögskolekurs som anordnas av Kaggeholm-, Dalkarså-, Vinga och June folkhögskola. Kursveckorna är utlokaliserad i fyra regioner och de församlingar som samarbetar med Teamträningskolan. Utbildningen riktar sig till den som vill ha en kvalitativ utbildning och ledarträning för tjänst i Guds rike. På teamträningsskolan kombineras teoretiska studier med praktiska studier ute i församlingsmiljö där du får utvecklas som människa, utmanas i din tro och utrustas med de verktyg du behöver för att tjäna Gud. De teoretiska studierna sker delvis på plats i församlingen med webblektioner och delvis på de kursveckor vi har varje månad, antingen regionalt i någon av samarbetsförsamlingarna, eller tillsammans nationellt på Bjärka Säby slott utanför Linköping. Utöver undervisning består studierna bl.a. av litteraturstudier, praktiska uppgifter och rapporter. Studierna löper i tre spår över året: Teologi Ledarskap Personlig utveckling
Studierna har ett fokus på lärjungaträning där du under handledning får se och göra församlingsarbete från insidan. Detta kan röra alla församlingens områden men där vi försöker matcha dina intressen och gåvor med de möjligheter som finns i utbildningsförsamlingen. Teamträningsskolan är en nationell utbildning med 4 regionala baser: Utbildningen sker i nära samarbete mellan folkhögskolorna, våra regionala baser och utbildningsförsamlingarna. Öst – Sthlm/Mälardalen,  Väst – Göteborg (utbildningsförsamlingarna i Väst) Norr – Örnsköldsvik (Pingst Ö-vik) Syd – Småland/Blekinge/Skåne (Pingst Jönköping )

Praktisk info

Datum och tider läsåret 2020/2021

Hösttermin: 24 aug – 18 dec (2020)
Höstlov: vecka 44 ( 26 okt-30 okt 2020)
Vårtermin: 7 jan – 6 juni (2021)
Sportlov: I enlighet med regionen (v. 7 – 10) Påsklov: vecka 14 (6 – 9 apr 2021)

Internatdagar 2020/2021

Regionalt 24-27 aug Mån-Tor 11:30-13:00
Nationellt 31 aug-3 sep Mån-Tor 11.30-13:00
Regionalt 29 sep-1 okt Tis-Tor 10:00-15:30
Regionalt 3-5 nov Tis-Tor 10:00-15:30
Regionalt 8-10 dec Tis-Tor 10:00-15:30

Nationellt 18-21 jan Mån-Tor 11:30-13:00
Regionalt 9-11  feb Tis-Tor 10:00-15:30 
Nationellt mars (Tors-Tis) Studieresa
Regionalt 13-15 apr Tis-Tor 10:00-15:30
Nationellt 24-27 maj Mån-Tor 11.30-13:00

Webbundervisning

Varje torsdag kl 08.30-11.00 (ej lov och internatdagar) sker obligatorisk undervisning via webben.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en olycksfallsförsäkring för kroppsskada som gäller hela studieåret både under skoltid och fritid. Personliga tillhörigheter omfattas inte av försäkringen.

CSN

Teamträningsskolan är en CSN-Berättigad kurs på Kaggeholms Folkhögskola (Region Öst), Umeå Folkhögskola (Region Norr) , Vinga Folkhögskola (Region Väst) & June Folkhögskola (Region Syd).

Ekonomi

Deltagaravgiften är 4 000 kr/termin
I avgiften ingår kost och logi för kursdagar samt studieresan på vårterminen.

Utbildningsförsamlingens avgift är:
– 9 000 kr/deltagare och kursår om man har en teamare. Om man har mer än 1 teamare blir det sedan 7000 kr/deltagare nr 2 och 5000 kr/deltagare nr 3 och vidare.

Församlingarna är på detta sätt med och bär utbildningen tillsammans med folkhögskolorna. I avgiften ingår bland annat kostnaderna för vårt regionala handledardygn under första uppstartsveckan & rabatterat pris på studieresan för handledaren. Utöver årsavgiften förväntas församlingen betala deltagarens utgifter för resor till och från kursdagar.

Ansökan

Här nedan hittar du din ansökan till att få gå Teamträningsskolan kursåret 2020-2021. Vi behöver även totalt 2 st rekommendationer, en rekommendation från din pastor/ledare och en rekommendation från en vän. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Rekommendation vän

Rekommendation pastor/ledare

Vår vision

Vi vill träna dagens unga ledare till att bli framtidens pelare. Vi vill vara med och träna #nästagenerationsledare genom att i en trygg och trosfylld miljö få utmanas i sin tro, utvecklas som människa och utrustas i tjänst för Gud. Vårt fokus är att forma lärjungar till att bli lika Jesus i dagens samhälle. Vi låter den teoretiska undervisningen tillämpas och få fötter genom att tillbringa mycket tid i församlingen. Vi är med och bygger framtidens församlingar som berör sitt samhälle i världens mest sekulariserade och individualiserade land. Utbildningen ska vara relevant för sin tid och står på en stadig grund i Guds ord. Vår längtan är att Teamträningsskolan skulle få betjäna alla troende med en längtan att få växa och utvecklas som ledare, oavsett kyrkofamilj & samfundstillhörighet. Vår utbildning är en del av Pingst utbildning & Pingstskolornas verksamhet.

Bakgrund

Runt 1996 fick Skolkyrkan i Eskilstuna och en grupp ungdomspastorer i Södermanland en vision om att starta teamträning i Sörmland. Dåvarande ”Ungdomsvision Sörmland” såg behovet av fler unga ledare som kan vägleda ungdomar i församlingar och på skolor. Skolkyrkan i Eskilstuna drömde samtidigt om att kunna ha team på alla högstadium och gymnasieskolor i kommunen. Under den tiden kom en förfrågan om att starta en teamträningsskola i Eskilstuna. 1998 startades skolan av Pingstkyrkan Eskilstuna, Skolkyrkan Eskilstuna och ”Ungdomsmission Sörmland”, resten är historia. Sedan 2012 är Teamträningsskolan en av Kaggeholms Folkhögskolas ordinarie kurser.
 2013 påbörjades ett samtal med Teamträningsskola Väst som sedan 1999 arbetat på liknande sätt på västkusten och under våren 2014 påbörjades ett arbete att skapa en nationell teamträningsskola som verkar i fyra regioner. Detta blev verklighet inför läsåret 2014-2015.

Kontakt

TEAMTRÄNINGSSKOLAN

info@teamtraningsskolan.se 08-560 222 00 (Kaggeholms Folhögskola) 0735-44 34 67 (Jacob Frankner)
Teamträningsskolan Sverige, Kaggeholms folkhögskola.

Teamträningsskolan leds av en nationell ledarstab utfördelad över fyra regioner. Tillsammans ansvarar ledarstaben för det gemensamma kursupplägget samt kontakten med teamare, handledare, pastorer och deras utbildningsförsamlingar.

REGION ÖST

Jacob Frankner Kursledare och nationell samordnare TTS Sverige
0735-44 34 67 jacob@teamtraninsskolan.se

Tina Fosselie Regionledare för TTS Öst 0704-54 03 27 tina@teamtraningsskolan.se

 

REGION NORR

Helena Jakobsson Regionledare för TTS Norr 0705-98 89 70 helena.jakobsson@pingst-ovik.se

Daniel Forsberg Regionledare för TTS Norr 0738-48 05 33 daniel@centrumkyrkanhusum.se

REGION VÄST

Ghazal Zekavat Regionledare för TTS Väst
0722-85 31 19
ghazalzekavat@hotmail.com

 

 

 

REGION SYD

Caroline Eliasson Regionledare för TTS Syd 0763-40 39 95
caroline.eliasson@pingstjonkoping.se

 

Jacob Ventlinger Regionledare för TTS Syd 0735-42 93 16
jacobventlinger@gmail.com

FOLKHÖGSKOLORNA

Kaggeholms folkhögskola
Rektor: Clas Newman 08-560 222 00 info@kaggeholm.se
Kaggeholms folkhögskola
www.kaggeholm.se

June Folkhögskola Rektor: Marcus Örebäck 036-37 48 00 info@junefolkhogskola.se
Västra Storgatan 14 553 15 Jönköping
www.junefolkhogskola.se

Umeå folkhögskola
Rektor: Stig Åsbringer info@dalkarlsa.se

www.dalkarlsa.se

Vinga Folkhögskola
Rektor: Miriam Ås 0708-77 88 21
Anders Personsgatan 18, 416 64 Göteborg
www.vingafolkhogskola.se